För en hållbar utveckling av hela Värmland

Värmlands regionala utvecklingsstrategi borde ha mer tyngdpunkt på livskvalitet, på hållbar utveckling och på att hela Värmland ska leva.

Miljöpartiet vill

  • jobba för en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling av Värmland,
  • satsa på en regional utveckling som är bra också för de 40 % av värmlänningarna som bor utanför kommunhuvudorterna,
  • göra livskvalitet till den övergripande visionen för det regionala utvecklingsarbetet.

Vi har en annan vision för Värmlands utveckling än partierna till höger och vänster. Vår vision handlar om livskvalitet och om hållbarhet, både kortsiktigt och långsiktigt, i hela Värmland. Därför tycker vi också att Värmlands regionala utvecklingsstrategi, Värmlandsstrategin, borde ha mer tyngdpunkt på livskvalitet, på hållbar utveckling och på att hela Värmland ska leva.

Värmlandsstrategin 2014-2020 antogs av Region Värmland hösten 2013. Vi lyckades påverka några delar, genom att skriva ett remissyttrande, ett motförslag och flera debattartiklar. Dels lyckades vi få bort målformuleringar om färre arbetsmarknadsregioner i länet – mål som skulle kunna nås genom att mindre kommuner förlorar arbetstillfällen så att fler blir tvungna att pendla till de större kommunerna – tvärtemot strävan att hela Värmland ska leva. Och dels lyckades vi få in ett mål om att gångtrafik, cykeltrafik och kollektivtrafik ska öka sina andelar av persontransporterna – en viktig del i en omställning till ett långsiktigt hållbart Värmland.

Trots de förbättringar som vi lyckades få gehör för, så är vi kritiska till den Värmlandsstrategi som de andra partierna röstade igenom. När det blir dags att arbeta fram en ny Värmlandsstrategi kommer vi att jobba för att den ska bli mycket bättre än den nuvarande.

Vi vill ha en Värmlandsstrategi med fler offensiva miljömål, och en strategi som tydligt sätter satsningar på järnvägar och bredbandsutbyggnad före satsningar på bilvägar och flygtrafik. Vi vill ha en Värmlandsstrategi med mer sociala mål – mål om god personaltäthet i förskola och grundskola, mål om att alla ska ha en bostad, och mål om att homosexuella, bisexuella och transpersoner inte ska diskrimineras. Och vi vill ha en Värmlandsstrategi för hela Värmland, med mål om vårdens och kollektivtrafikens tillgänglighet i olika delar av länet. 40 % av värmlänningarna bor utanför kommunhuvudorterna, och vi vill att den regionala utvecklingen ska vara till för dem också.

Fördjupning i ämnet Värmlandsstrategin (regional utvecklingsstrategi)

 

Miljöpartiets förslag till Värmlandsstrategi

Region Värmlands beslutade Värmlandsstrategi (13,9 MB)

Pressmeddelande 2013-11-08 om debatten i Region Värmlands fullmäktige

Miljöpartiets yttrande om remissförslaget till Värmlandsstrategi

 

Debattartiklar:

Agnes Utter: Varför inte sociala mål för Värmland? Värmlands Folkblad 2013-12-28.

Monika Bubholz & Eva Hallström: Vill FP ta bort jobb från Arvika, Hagfors och Filipstad? Nya Wermlands-Tidningen 2013-09-23.

Monika Bubholz & Eva Hallström: Satsa på hela Värmland. Nya Wermlands-Tidningen 2013-08-30.

Stina Bergström & Jesper Johansson: Strategi för ett hållbart Värmland. Värmlands Folkblad 2013-08-29.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: