Miljöpartiet – För ett hållbart, grönt och lyckligt Västerås!

Vi vill utveckla ett samhälle där vi tar vara på tiden och på varandra, ett samhälle som är grönt, solidariskt och livsbejakande. Vi vill vara en röst för dem som ingen röst har, djuren, naturen och framtida generationer.

Under mandatperioden 2014-2018 sitter vi i politiskt majoritetsstyre tillsammans med S, C och KD, här är vårt gemensamma 130punktsprogram som förhandlades fram efter valet i september http://www.mp.se/sites/default/files/programpriolista_s_mp_c_kd_slutgiltig.pdf

Miljöpartiet i Västerås tog innan fram vårt eget handlingsprogram som vi gick till val på. Här kan du läsa det http://www.mp.se/sites/default/files/mp_politiskt_handlingsprogram_slutgiltigversion03062014.pdf

Miljöpartiet de gröna är en del av en global grön rörelse som strävar efter en värld där alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer. I vårt handlingsprogram beskriver hur vi inom Miljöpartiet i Västerås vill lägga vår del av det globala hållbarhetspusslet. Vi vill vara med och utveckla en hållbar kommun med välmående människor och djur och som tar sitt ansvar som en del i en helhet – allt hänger ihop och alla är beroende av varandra.

Vilka är Miljöpartiet i Västerås viktigaste frågor i valet i september? Vi lyfter fram tre huvudfrågor, dessa är:

Människan i centrum

Vi vill att Västerås ska bli Sveriges mest öppna stad, fri från sexism och diskriminering. Vi vill ha fler mötesplatser i hela kommunen där människor möts över generations- och kulturgränser, fler spontanidrottsplatser, graffitiväggar, lekplatser, kulturscener och utegym.

•Gör Vasagatan mellan Stora gatan och Engelbrektsplatsen till en gågata med plats för både kommersiella och icke-kommersiella mötesplatser och ett sjudande folkliv.

•Bygg en öppen mötesplats på Lögarängen för ett aktivt chill out ställe för alla generationer – ”Lögarhänget”.

•Satsa på handeln i city och i stadsdelarna och inför en stark begränsning för mer handel i de externa handelsområdena Erikslund och Hälla.

Låt eleverna få tillbaka sina lärare

I Västerås ska lärarna få mer tid till undervisning för att kunna möta varje elevs unika behov. Därför vill vi utöka skolpengen så att det kan inrättas fler tjänster på skolorna t ex lärarsekreterare, kuratorer, elevassistenter och vaktmästare.

  • Öka skolpengen för att få fler vuxna i skolan.
  • Hållbar utveckling och miljömedvetenhet ska genomsyra all pedagogisk verksamhet.
  • Genomför ett klassrumslyft för den fysiska inomhusmiljön, satsa på maten och stärk elevdemokratin.

Det bussiga partiet

I Västerås ska det vara lätt att leva utan egen bil. Vi vill få fler att välja att gå, cykla och åka kollektivt.

  • Inför gratis kollektivtrafik för alla upp till 19 år och studentrabatt.
  • Servicelinjerna ska gå oftare och även på kvällstid. Inför fler busslinjer till exempel arbetsplatslinjer. Låt skolskjutslinjer på landsbygden utvecklas till linjetrafik för alla.
  • Sluta subventionera flygplatsen och satsa istället på exempelvis kollektivtrafik och biogasbussar till Arlanda.

För mer information kontakta Anna Thunell (MP) 076-5690635 Magnus Edström(MP) 076-2098622

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: