Våra äldre förtjänar en bra äldreomsorg

Lyssna

Kommunens huvuduppdrag måste vara att se till att de insatser som ges till äldre och till personer med funktionsnedsättningar är stimulerande och möjliggör ett aktivt liv.

Miljöpartiet vill

  • Bygga fler och flexibla äldreboenden och gruppbostäder.
  • Införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för vård- och omsorgspersonal samt ett slut för delade turer inom kommunens verksamhet.
  • Se till att alla de kommunala omsorgsboendena deltar i projektet Framtidens mat, som syftar till att främja hälsosamma matvanor med hänsyn till miljön och klimatet.
  • Fortsätta utveckla utemiljön på våra boenden och möjliggöra mer utevistelse för den som önskar.
  • Tillhandahålla handledning för vård- och omsorgspersonal.
  • Öka kvaliteten i bemötandet inom samtliga våra vård- och omsorgsverksamheter.

 

För att förverkliga verklig valfrihet så vill vi se fler flexibla boendelösningar, så att den som vill och har behov av ett serviceboende ska få tillgång till det. Vi vill se innovativa lösningar som möjliggör möten över generations och verksamhetsgränser, exempelvis kombinerad förskola och äldreboende med vissa gemensamma lokaler. Vi vill se fler varianter av trapphusboende för att fler ska kunna bo kvar längre med bibehållen livskvalitet. En bonuseffekt skulle då bli att om fler väljer att flytta så frigörs fler bostäder för att möta bostadsbristen. Även fler gruppbostäder behövs. Upphandlingar som görs inom social omsorg ska vara funktionsupphandlingar där man anger vilka kvaliteter och miljöetiska krav som ska uppfyllas och där inte det lägsta priset är vägledande. Det är också viktigt att den upphandlande verksamheten liksom den kommunala följs upp så att de krav som ställts efterlevs.

Maten som serveras på boenden och i hemtjänsten ska vara god, näringsriktig, miljövänlig och helst närodlad. Målet är 100 procent ekologiska råvaror, säsongsanpassade menyer, minskad köttkonsumtion och minskat matsvinn. Att uppleva årstidernas växlingar och att vistas utomhus ska vara en rättighet för alla som är i behov av hemtjänst eller som bor i grupp- eller äldreboenden. Vi vill att ännu fler boenden öppnar för möjligheten att ha djur på boendet.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: