En god arbetsmarknad och ett gott arbetsliv

Vi vill under mandatperioden 2018-2022:

  • Införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för vård- och omsorgspersonal och utreda möjligheten för kommunalt alterneringsår.
  • Utveckla förmåner för kommunalt anställda, exempelvis rabatterade busskort eller cyklar.
  • Prioritera att göra upphandlingar från sociala företag när det är möjligt

Västerås är beroende av kunniga och arbetande invånare och av ett mångsidigt och tekniskt högt utvecklat näringsliv stöttat av en fungerande välfärdssektor. Vi vill främja utbildning och arbete som ger människor mer makt över sina liv.

Det ska vara lätt att starta och driva företag i Västerås. Vi vill stimulera utvecklingen av gröna jobb och projekt som är förenliga med ett ekologiskt hållbart samhälle.

Medan många i dag har osäkra arbetsförhållanden eller helt stängs ute från möjligheten till arbete och egen försörjning, finns det många andra som arbetar så mycket att det leder till stress och förslitning. Vi vill införa sex timmars arbetsdag med bibehållen lön för personal inom tunga och slitsamma vård- och omsorgsyrken, för såväl vårdarbetarens och vårdtagarens skull.

Dessutom vill vi att människor ska kunna ta ett alterneringsår för att kunna ägna sig åt exempelvis utbildning, entreprenörskap eller självförverkligande, samtidigt som det öppnas en möjlighet för någon som står utanför arbetsmarknaden att komma in. Vi vill fortsätta kommunens satsning på att ge unga en god start i arbetslivet och hjälpa de som står långt ifrån arbetsmarknaden tillbaka.

Kommunen ska vara omtyckt och eftertraktad som arbetsgivare. Förutom rimliga löner och goda arbetsvillkor kan det uppnås genom exempelvis kompetensutveckling, utvecklingsmöjligheter, makt över arbetstiden och olika förmåner.

 

 

 

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: