Det ska vara roligt att umgås, uppleva och handla i Västerås city.

Lyssna

Vi vill att city ska vara en mötesplats för oss västeråsare och de som besöker vår stad och att den kan uppfylla flera olika behov såsom rekreation, upplevelser och shopping. Ett centrum måste ha en mångfald av aktiviteter inte enbart vara ett ställe dit man åker för att handla även om också det är en viktig del.

Vi tycker att de gemensamma ansträngningarna som görs mellan stadens företrädare, fastighetsägare och handlare syftar just till detta och tycker att det finns flera bra exempel på sådana aktiviteter såsom Cityfestivalen, Kulturnatten, Barnfestivalen, Internationell matmarknad med mera. Dessutom har flera initiativ från staden tagits de senaste åren för att lyfta fram kulturen i city. En mycket omtyckt staty, pojken Gzym , står sedan 2012 i korsningen Smedjegatan/Sturegatan, den är gratis att betrakta och nästan alltid sitter och står det någon där som vill ge statyn lite kärlek, särskilt barn. 

Tidigare var utvecklingen att det nästan bara var banker och mäklare som ville, hade råd, att finnas i markplan och det har gjort att många citykärnor har upplevts som öde på kvällstid. Vi tror att genom att fler restauranger och caféer vill etablera sig och att galleriorna byggs om så att man kan gå in direkt från gatan så kommer det att bidra till att centrum lever upp och att fler människor vill vistas där.

City är också en miljö där många bor och arbetar, det vill säga tillbringar stor del av sin tid. Allt fler vill bo i de centrala delarna av Västerås och det ställer krav på att city också utvecklas och fungerar som en bra boendemiljö. Det ska finnas gott om rekreationsytor, gröna ytor, platser att sitta på. Luftkvalitén och bullernivån i centrum ska vara god. Det ska vara välstädat och rent med god belysning kvällstid för att öka säkerheten men som också kan vara en estetisk utsmyckning.

Västerås city har de kvaliteter som en riktig stadskärna behöver för att anses attraktiv. Vi har vattnet, Svartån som rinner genom staden. Vi har slottet och parkerna. Vi har de gamla kulturmiljöerna på kyrkbacken och längs Köpmangatan och Bondtorget. Vi har galleriorna, småbutikerna, restaurangerna, caféerna, pubarna och nattklubbarna. Vi har de arkitekturhistoriskt intressanta blandningarna från olika tidsepoker som gör city spännande. Vi har angelägen offentlig konst, vackra fontäner och kulturinstitutioner som teatern, läns-och konstmuséet, biblioteket och konserthuset och våra kulturhus Växhuset och Culturen. Vi har mycket att vara stolta över.

 

 

 

 

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: