Det ska vara roligt att umgås, uppleva och handla i Västerås city.

Vi vill att city ska vara en mötesplats för oss västeråsare och de som besöker vår stad och att den kan uppfylla flera olika behov såsom rekreation, upplevelser och shopping. Ett centrum måste ha en mångfald av aktiviteter och inte enbart vara ett ställe dit man åker för att handla, även om handeln är en viktig del.

Vi tycker att de gemensamma ansträngningarna som görs mellan stadens företrädare, fastighetsägare och handlare syftar till just detta och att det finns flera bra exempel på aktiviteter såsom Cityfestivalen, Kulturnatten, Barnfestivalen, Internationell matmarknad med mera. 

Tidigare var utvecklingen att det nästan bara var banker och mäklare som hade råd att finnas i markplan och det har gjort att många citykärnor har upplevts som öde på kvällstid. Vi tror att genom att fler restauranger och caféer ges möjlighet att etablera sig och att galleriorna byggs om så att man kan gå in direkt från gatan så kommer det att bidra till att centrum lever upp och att fler människor vill vistas där.

Allt fler vill bo i de centrala delarna av Västerås och det ställer krav på att city utvecklas och fungerar som en bra boendemiljö. Det ska finnas gott om rekreationsytor, gröna ytor och platser att sitta på. Luftkvalitén ska vara god och bullernivån låg. Det ska vara välstädat och rent med god belysning kvällstid för att öka säkerheten och göra city trevligare att vistas i.

Västerås city har de kvaliteter som en riktig stadskärna behöver för att anses attraktiv. Vi har Svartån som rinner genom staden. Vi har slottet och parkerna. Vi har de gamla kulturmiljöerna på kyrkbacken och längs Köpmangatan och Bondtorget. Vi har galleriorna, småbutikerna, restaurangerna, caféerna, pubarna och nattklubbarna. Vi har de arkitekturhistoriskt intressanta blandningarna från olika tidsepoker som gör city spännande. Vi har angelägen offentlig konst, vackra fontäner och kulturinstitutioner som teatern, läns-och konstmuséet, biblioteket, konserthuset och våra kulturhus Växhuset och Culturen. Vi har mycket att vara stolta över.

 

 

 

 

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: