Vi är gärna ute och cyklar!

Att öka cyklingens andel av persontransporterna är ett av de snabbaste och billigaste sätten att minska utsläppen från transportsektorn. Med ökade satsningar på cykelinfrastruktur, trafiksäkerhet för cyklister och förenklade trafikregler kommer ännu fler att kliva ur bilen och sätta sig på cykeln – och må bra och spara pengar på köpet.

För MP Västerås är cykelfrågorna viktiga, vi försöker lyfta dem och driva på för att: 

  • Skapa trygga gång- och cykelvägar för barn att ta sig till skola och fritidsaktiviteter. 
  • Underlätta vintercykling genom att utöka sopsaltningen till samtliga huvudcykelstråk.
  • Skapa enklare och säkrare parkering för cykel och underlätta för den som vill handla utan bil. 
  • Separera gång och cykeltrafik i högre utsträckning än idag. 

Miljöpartiet i Västerås tycker att goda förutsättningar för cykling ska vara en förutsättning när nya bostadsområden planeras. Vi vill också att Trafikverket, när man bygger så kallade 2+1 vägar, också ska bygga ut cykelvägnätet så att man kan ta sig med cykel även mellan orterna i kommunen. Vi vill att kommunen påskyndar utbyggandet av cykelvägar generellt, både inom staden och mellan orterna i kommunen.

Vi tycker man borde vända på begreppet ”vara ute och cykla”. Det borde betyda att man är på helt rätt väg!

Vill du veta mer kontakta Mikael Vilbaste (MP), ordförande i cykelrådet [email protected]

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: