Vad som är en stark, stabil ekonomi beror på hur man ser det.

Det som ökar välståndet lokalt eller nationellt, kan med ett globalt perspektiv vara vinster på bekostnad av de fattigaste människorna i de fattigaste länderna. Det som ökar tillväxten i år, kan med ett långsiktigt perspektiv undergräva planetens möjligheter att försörja oss i framtiden. Det som är billigt nu orsakar dyra problem för framtidens samhälle.

  Vi vill under perioden 2018-2022:

  • Ställa tydliga miljömässiga och etiska krav på alla kommunens verksamheter, inklusive bolagen.
  • Genomföra försök att använda livscykelanalys som verktyg inför större inköp.
  • Tillhandahålla god upplysning om konsumenters rättigheter samt uppmuntra och underlätta för västeråsarna att använda sin konsumentmakt för att bidra till en hållbar utveckling.

Västerås ska vara en föregångskommun i utformandet av ett hållbart ekonomiskt system där välmående är målet, snarare än BNP-tillväxt. Den ekonomiska utveckling som sker ska inte vara på bekostnad av någon annan och ska verka för uppfyllnad av ekonomisk-, ekologisk- och social hållbarhet. Eftersom vi vill vara navet i en generell grön samhällsutveckling vill vi fortsätta arbetet med gröna obligationer[1]och därigenom skapa ringar på vattnet långt utanför kommungränsen.

Lokalt i Västerås behövs en bättre helhetssyn och långsiktighet i ekonomiska beslut. Förebyggande sociala insatser och underhåll av fastigheter och infrastruktur måste prioriteras framför onödiga och dyra prestigeprojekt som exempelvis flygplatsen.

Västerås Stad bör i sin roll som upphandlare ta ett stort ansvar och ställa höga miljömässiga och etiska krav på allt som kommunen beställer. Generella livscykelanalyser ska vara vägledande och i stora eller återkommande upphandlingar bör specifika livscykelanalyser tas fram. Kommunen kan också stimulera utvecklingen genom så kallade funktions- och innovationsupphandlingar. Vidare bör kommunen tillhandahålla god information om hållbar konsumtion för att uppmuntra och underlätta för västeråsarna att använda sin konsumentmakt och göra medvetna och hållbara val.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: