Stadens finanser måste bli grönare

Lyssna

Det pågår en global folkrörelse kring fossilfria placeringar, det vill säga där man undviker företag som huvudsakligen sysslar med fossila bränslen. Miljöpartiet vill att Västerås hakar på. Det är varken miljömässigt klokt eller långsiktigt ekonomiskt att placera i olja och kol. Västeråsarnas skattepengar ska inte placeras i fossilindustrin!

Kommunen är en relativt stor aktör på den finansiella marknaden, och då menar partiet att kommunen bör föregå med gott exempel och efterfråga mer hållbara alternativ för att driva utvecklingen framåt.  Miljöpartiet vill att det ska framgå i finanspolicyn att social och ekologisk hållbarhet, vid sidan av det rent finansiella och ekonomiska, också är ett övergripande mål för finansverksamheten - liksom för all kommunal verksamhet.

I korthet vill Miljöpartiet att:

  • Att finanspolicyn revideras och skärps ur ett hållbarhetsperspektiv
  • Att möjligheten att lånefinansiera lönsamma investeringar arbetas in i berörda styrdokument
  • Att olika alternativ för Västerås Stad att ha en del av sina placeringar i en lokal utvecklingsfond utreds
  • Att möjligheten att ge ut gröna obligationer utreds

 

Bakgrund

Det pågår en global folkrörelse kring fossilfria placeringar, det vill säga där man undviker företag som huvudsakligen sysslar med fossila bränslen. Miljöpartiet vill att Västerås hakar på. Det är varken miljömässigt klokt eller långsiktigt ekonomiskt att placera i olja och kol. Västeråsarnas skattepengar ska inte placeras i fossilindustrin!

Istället bör västeråsarnas skattepengar göra nytta även medan de är placerade. Det finns flera banker som erbjuder varianter av lokala utvecklingsfonder, där sparade pengar kan lånas ut till lokala gröna idéer. Bland annat EKO-banken och JAK-banken kan erbjuda placeringslösningar för kommuner som samtidigt hjälper det lokala hållbara näringslivet. Miljöpartiet ser gärna att Västerås undersöker möjligheten att starta en sådan fond.

Västerås har som princip att inte låna till investeringar, vilket är en bra grundprincip. Det finns dock investeringar som sänker stadens kostnader på sikt. Många energisparinvesteringar betalar sig själva redan från år ett. Ju tidigare vi genomför dessa lönsamma investeringar, desto mer pengar får vi över för annat – samtidigt som vi sänker vår miljöpåverkan. Miljöpartiet vill därför ha en tydlig skrivning att Västerås kan låna för lönsamma investeringar.

De lån som staden ändå har skulle i sin tur kunna vara en möjlighet för gröna placeringar för andra. Miljöpartiet vill därför utreda möjligheten att ge ut gröna obligationer, något Göteborg redan testat och funnit mycket lyckat.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: