Gör Västerås hundra procent förnybart

All energi kommunen använder kan komma från sol, vind och andra förnybara källor. Miljöpartiet föreslår att Västerås blir ett föredöme, som tar ansvar för miljön och inspirerar andra.

Energi gör stor nytta. Den får bilar att rulla, värmer upp hus och ger ström till kylskåp, tv och andra apparater i hemmet. Samtidigt är energin en av de saker som har störst påverkan på miljön och klimatet.

Vi måste minska vår miljöpåverkan. Om våra barn och barnbarn ska få samma möjligheter till ett gott liv som vi själva behöver vi hitta nya, hållbara sätt att göra saker på. Att använda mer grön energi är en avgörande sak.

Nu finns grön teknik. De senaste åren har utvecklingen gått i rekordfart. Framför allt sol och vind är två stora outnyttjade energikällor. De största vindkraftsparker kan idag ge lika mycket ström som en kärnkraftsreaktor. De senaste solcellerna kan ta vara på mer energi, till en lägre kostnad, än någonsin förr.

Ledarskap behövs. Sveriges energi skulle kunna vara förnybar till hundra procent. Med långa kuster och stora ytor har vi bland de bästa förutsättningarna i världen. Om vi börjar nu kan all vår el och värme komma från sol, vind, vatten och biomassa redan inom dryga femton år.

Västerås kan bli en del av lösningen. Även om klimatfrågan är global, så sker alla utsläpp någonstans lokalt. Goda exempel behövs. Det är där kommunen kommer in i bilden.

Miljöpartiet vill att Västerås blir en förebild för andra. Vi föreslår att Västerås kommun beslutar att all energi kommunen själv använder ska bli förnybar. Sporthallens uppvärmning, elen i skolan, tjänstebilarna - allt ska gå på förnybar energi.

En hundra procent förnybar kommun ger möjligheter. Jobb kan skapas när vi börjar tanka med biogas från våra bondgårdar istället för med bensin. Och kommunen skulle kunna bli än mer attraktiv att flytta till, då allt fler människor värderar miljötänk högt idag.

Men går det verkligen? Det finns flera exempel runt om i världen. Ett är den danska kommunen Samsö, som tog ett beslut om att bli hundra procent förnybar och genomförde det. Idag är all energi Samsö kommun använder förnybar. Dessutom kan det egna energibolaget, som investerat i vindkraft, nu sälja ett överskott av förnybar el till andra.

Vårt sätt att leva på går ut över kommande generationer. Västerås har en möjlighet att ta ansvar och bli en förebild för andra. Miljöpartiet föreslår därför att all energi kommunen använder ska bli förnybar.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: