MP Västerås ställningstagande i flygplatsfrågan

Lyssna

I MP Västerås handlingsprogram står det att vi vill att kommunen ska sluta att subventionera flygplatsen (som går back med ca 25 miljoner/år) och istället satsa på exempelvis kollektivtrafik och biogasbussar till Arlanda. I majoritetsuppgörelsen med S, C och KD efter valet har vi gjort en överenskommelse som innebär att staden måste tänka om rejält och inom ramen för en satsning försöka få till en flygplats som drivs på affärsmässig grund utan ständiga aktieägartillskott från ägaren kommunen. Nedan förklarar vi vårt ställningstagande till detta.

Låt oss först göra klart att för miljöpartiet är inte frågan om Västerås flygplats i första hand en miljöfråga, utan en ekonomisk fråga. Flyget som transportsätt är definitivt en miljöfråga och vi ser gärna att flyget minskar sin andel av transportarbetet till förmån för andra mer hållbara transportslag. Ett effektivt sätt är att lägga skatt på flygbränsle, men det är en nationell och internationell fråga, inte lokal eller regional. Lokalt kan miljöfrågor för flygplatsen handla om buller, dagvatten, kemikalier, avfall, energianvändning m.m. och det är frågor som flygplatsbolaget måste hantera.

Kommunen som ägare av Västerås flygplats plöjer årligen ner ca 25 miljoner av skattebetalarnas pengar för drift av flygplatsen. Vi gick till val på att vi vill stoppa miljonrullningen. Det enklaste sättet hade varit att lägga ner flygplatsen, men den linjen stöds endast av ett parti till i kommunfullmäktige – Vänsterpartiet. Tillsammans har våra två partier fått 8 av 61 mandat, vilket är långt ifrån en majoritet. Socialdemokraterna gick till val på att hålla en folkomröstning om flygplatsens framtid. När vi gått till botten med den frågan kan vi konstatera att det skulle bli väldigt svårt att få fullmäktige att enas om vilken fråga som skulle ställas i en folkomröstning. En annan farhåga är att valdeltagandet skulle bli lågt, då initiativet till folkomröstningen inte är ett medborgarinitiativ, utan ett sätt för ett parti att lösa ut en intern knäckfråga. Vilken tyngd skulle ett resultat i en folkomröstning ha om röstdeltagandet kanske inte blir högre än 50%?

Mot denna bakgrund stod vi inför två val. Fortsätta blockera frågan och låta pengarna rulla på som vanligt i fyra år till, eller tänka om rejält och inom ramen för en satsning försöka få till en flygplats som drivs på affärsmässig grund utan ständiga aktieägartillskott från ägaren kommunen. Ett par frågor vi vill få svar på är: kan flygplatsen tillsammans med hamnen i samverkan med andra regionala logistikaktörer hitta ett hållbart affärsupplägg? Går det att bredda ägandet till fler kommuner, landstinget eller privata aktörer? Vi uppfattar också att vi fått en ny regering som vill engagera sig mer i frågan om hur många flygplatser som behövs i landet. Hittills har det till största del varit en kommunal angelägenhet, men nu har regeringen tillsatt en statlig förhandlingsperson som kan hjälpa till med att ombilda flygplatser till bostadsområden. Först ut är Bromma, men det kanske kommer fler. Om en eller flera flygplatser i Västerås närområde läggs ner bör underlaget för Hässlö flygplats öka, utan att flygets andel av transportarbetet i regionen eller i landet ökar.

Vi är med och styr på riksnivå, landstingsnivå och kommunal nivå. Men vi gör det inte för sakens skull, utan för att ha möjlighet att driva igenom våra frågor. Eftersom vi fortfarande är ett litet parti måste vi självklart vara beredda på kompromisser och jämkande. Vi har den gröna kompassen som pekar mot det långsiktiga målet om ett hållbart samhälle, men vägen dit måste vara pragmatisk och kan därför ibland bli både lång och krokig. Om vi envist ska hålla fast vid våra ideal får vi göra det i opposition och bedriva plakatpolitik. Det kan säkert vara trevligt, men det ger inga resultat i praktisk handling.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: