Förtroendevalda politiker i Västerås

Lyssna

Här hittas info om vem som representerar MP Västerås i kommunens nämnder och styrelser.

 

Kommunstyrelsen

Ledamot: Anna Thunell

Ersättare: Markus Lindgren

 

Kommunfullmäktige

Ledamot: Anna Thunell

Ledamot: Markus Lindgren

Ersättare: Agneta Luttropp

Ersättare: Anna Nematbakhsh

 

Byggnadsnämnden

Ersättare: Pernilla Rinsell

 

Fastighetsnämnden

Ledamot: Håkan Wretljung

 

Förskolenämnd

Ersättare: Hanna Dönsberg

 

Grundskolenämnd

Ledamot: Pernilla Rinsell

 

Individ- och familjenämnden

Ledamot: Marie Sundström

 

Kulturnämnden

Ordförande: Markus Lindgren

Ersättare: David Folkebrant

 

Miljö- och konsumentnämnden

Ordförande: Anna Thunell

Ersättare: Kristofer Åberg

 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Ledamot: Barbro Sahlén

 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

1:e vice ordförande: Agneta Luttropp

Ersättare: Hanna Dönsberg

 

Skultuna kommundelsnämnd

Ledamot: Marie Sundström

 

Tekniska nämnden

Ordförande: Anna Thunell

Ersättare: Johannes Wretljung Persson

 

Utbildning och arbetsmarknadsnämnden

1:e vice ordförande: Markus Lindgren

Ersättare: Anna Nematbakhsh

 

Valnämnden

Ledamot: Kristofer Åberg

Ersättare: Agneta Luttropp

 

Äldrenämnden

Ersättare: Caroline Närhi

 

Överförmyndarnämnden

Ersättare: Tove Engström

 

Styrelsen för Bostads Mimer AB

Ledamot: Anna Nematbakhsh

 

Styrelsen för Fibra AB

Ersättare: Peter Östevik

 

Styrelsen för Mälarenergi AB

1:e vice ordförande: Magdalena Bergfors

 

Styrelsen för Västerås stads Strategiska Fastigheter AB

Ledamot: Mikael Vilbaste

 

Styrelsen för Västerås flygplats

Ledamot: Magdalena Bergfors

 

Kommunfullmäktiges valberedning

Ledamot: Markus Lindgren

Ersättare: Anna Thunell

 

Kommunrevisionen

Ledamot: Barbara Conte

 

Cykelrådet

-

 

Västmanlands kommuner

Ledamot: Anna Thunell

Ersättare: Markus Lindgren

 

Tingsrätten från 2016-01-01 till 2019-12-31

Anna Nematbakhsh

Anders Paulsson

Jonas Bruslind

Annette Halvarsson

JennieMaria Ström

Dahlia Aljaderi

  

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: