Förtroendevalda politiker i Västerås

Lyssna

Vi har runt 60 kommunala uppdrag fördelade på ca 30 personer. Här är listan över de som representerar MP Västerås denna mandatperiod.

 

Kommunstyrelsen

Ledamot: Anna Thunell

Ersättare: Johannes Wretljung Persson

 

Kommunfullmäktige

Ledamot: Magnus Edström

Ledamot: Johannes Wretljung Persson

Ledamot: Ali Khatab

Ledamot: Caroline Närhi

Ersättare: Åke Wahlsten

Ersättare: Agneta Luttropp

 

Byggnadsnämnden

Ledamot: Håkan Wretljung

 

Fastighetsnämnden

Ordförande: Magnus Edström

Ersättare: Caroline Närhi

 

Förskolenämnd

Ledamot: Marie Sundström

Ersättare: Abdilaahi Hassan

 

Grundskolenämnd

Ledamot: Lisa Fröberg

Ersättare: Åke Wahlsten

 

Individ- och familjenämnden

1:e vice ordförande: Anna Thunell

Ersättare: Marie Sundström

 

Kulturnämnden

Vice ordförande: Markus Lindgren

Ersättare: Håkan Wretljung

 

Miljö- och konsumentnämnden

Ordförande: Anna Thunell

Ersättare: Anna Betz Mark

 

Nämnden för idrott och friluftsliv

Ledamot: Mikael Vilbaste

 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Ordförande: Agneta Luttropp

Ersättare: Hanna Dönsberg

 

Skultuna kommundelsnämnd

1:e vice ordförande: Marie Sundström

Ersättare: Johan Norrlin

 

Tekniska nämnden

Ledamot: Mikael Vilbaste

Ersättare: Ali Khatab

 

Utbildning och arbetsmarknadsnämnden

1:e vice ordförande: Markus Lindgren

Ersättare: Johannes Wretljung Persson

 

Valnämnden

Ordförande Johannes Wretljung Persson

Ersättare: Jonas Bruslind

 

Äldrenämnden

Ledamot: Cecilia Nyström

 

Överförmyndarnämnden

Ersättare: Monica Nordgren

 

Styrelsen för Konsult och Service

Ledamot: Ariana Tanha

 

Styrelsen för Stöd, fritid och entreprenad

Vice ordförande: Åke Wahlsten

Ersättare: Tove Engström

 

Styrelsen för Västerås stad Vård och omsorg

Ersättare: Marie Sundström

 

Styrelsen för Bostads Mimer AB

Ledamot: Johannes Wretljung Persson

 

Styrelsen för Fibra AB

Ersättare: Sune Waardahl

 

Styrelsen för Mälarenergi AB

Vice ordförande: Sune Vaardahl

Ersättare: Elena Maximez

 

Styrelsen för Mälarenergi Elnät AB

Ledamot: Martin Lindahl

 

Styrelsen för Mälarhamnar AB

Ledamot: Kristofer Åberg

 

Styrelsen för VAFAB återvinning och miljö
Ingen representant denna mandatperiod

Barbara Conte är revisor, vald genom VKL

 

Styrelsen för Västerås stads Strategiska Fastigheter AB

Ersättare: Magdalena Bergfors

 

Styrelsen för Västerås flygplats

Vi har valt att lämna vår stol tom

 

Arbetsgivardelegationen

Vice ordförande: Magnus Edström

 

Kommunfullmäktiges valberedning

Ledamot: Magnus Edström

Ersättare: Agneta Luttropp

 

Kommunrevisionen

Ledamot: Barbara Conte

 

Cykelrådet

Ordförande: Mikael Vilbaste

 

Pensionärsrådet

Ledamot: Ali Khatab, representant från Tekniska nämnden

Ersättare: Mikael Vilbaste, representant från Idrotts- och friluftslivsnämnden

 

Rådet för funktionshindersfrågor

Ordförande: Agneta Luttropp

 

Samordningsförbundet

Ingen representant denna mandatperiod

 

Mälardalens Brand- och räddningsförbund

Ledamot: Åke Wahlsten

 

Kommunalförbundet Västmanlands Teater

Ingen representant denna mandatperiod

 

Västmanlandsmusiken

Ersättare: Caroline Närhi

 

Westmannastiftelsen (Ängsö)

Ersättare: Caroline Närhi, representant från fastighetsnämnden

 

Tingsrätten från 2016-01-01 till 2019-12-31

Anders Paulsson

Jonas Bruslind

Annette Halvarsson

JennieMaria Ström

Dahlia Aljaderi

  

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: