Förtroendevalda politiker i Västerås

Här hittas info om vem som representerar MP Västerås i kommunens nämnder och styrelser.

 

Kommunstyrelsen

Ledamot: Anna Thunell

Ersättare: Markus Lindgren

 

Kommunfullmäktige

Ledamot: Anna Thunell

Ledamot: Markus Lindgren

Ersättare: Agneta Luttropp

Ersättare: Kristofer Åberg

 

Byggnadsnämnden

Ersättare: Johannes Wretljung Persson

 

Fastighetsnämnden

Ledamot: Håkan Wretljung

 

Förskolenämnden

Ersättare: Rebecka Dejby

 

Grundskolenämnden

Ledamot: Agneta Luttropp

 

Individ- och familjenämnden

Ledamot: Marie Sundström

 

Kulturnämnden

Ordförande: Markus Lindgren

Ersättare: Jonas Bruslind

 

Miljö- och konsumentnämnden

Ordförande: Anna Thunell

Ersättare: Kristofer Åberg

 

Nämnden för idrott, fritid och förebyggande

Ledamot: Andreas Porswald

 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

1:e vice ordförande: Agneta Luttropp

Ersättare: Melvin Petersen

 

Skultuna kommundelsnämnd

Ledamot: Marie Sundström

 

Tekniska nämnden

Ordförande: Anna Thunell

Ersättare: Johannes Wretljung Persson

 

Utbildning och arbetsmarknadsnämnden

1:e vice ordförande: Markus Lindgren

Ersättare: Kristofer Åberg

 

Valnämnden

Ledamot: Erik Janse

Ersättare: Johannes Wretljung Persson

 

Äldrenämnden

Ersättare: Caroline Närhi

 

Överförmyndarnämnden

Ersättare: Håkan Wretljung

 

Styrelsen för Bostads AB Mimer

Ledamot: Anna Nematbakhsh

 

Styrelsen för Fibra AB

Ersättare: Peter Östevik

 

Styrelsen för Mälarenergi AB

1:e vice ordförande: Pernilla Rinsell

 

Styrelsen för Västerås stads Strategiska Fastigheter AB

Ledamot: Mikael Vilbaste

 

Styrelsen för Västerås flygplats

Ledamot: Peter Östevik

 

Kommunrevisionen

Ledamot: Barbara Conte

 

Tingsrätten

JennieMaria Ström

Dahlia Aljaderi

Fredrik Berglund

  

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: