Förtroendevalda politiker i Västerås

Lyssna

Vi har runt 60 kommunala uppdrag fördelade på ca 30 personer. Här är listan över de som representerar MP Västerås denna mandatperiod.

 

Kommunstyrelsen

Ledamot: Magnus Edström

Ersättare: Anna Thunell

 

Kommunfullmäktige

Ledamot: Magnus Edström

Ledamot: Johannes Wretljung Persson

Ledamot: Ali Khatab

Ledamot: Caroline Närhi

Ersättare: Åke Wahlsten

Ersättare: Agneta Luttropp

 

Byggnadsnämnden

Ledamot: Håkan Wretljung

 

Fastighetsnämnden

Ordförande: Magnus Edström

Ersättare: Caroline Närhi

 

Förskolenämnd

Ledamot: Marie Sundström

Ersättare: Abdilaahi Hassan

 

Grundskolenämnd

Ledamot: Lisa Fröberg

Ersättare: Åke Wahlsten

 

Individ- och familjenämnden

1:e vice ordförande: Anna Thunell

Ersättare: Marie Sundström

 

Kulturnämnden

Vice ordförande: Markus Lindgren

Ersättare: Håkan Wretljung

 

Miljö- och konsumentnämnden

Ordförande: Anna Thunell

Ersättare: Anna Betz Mark

 

Nämnden för idrott och friluftsliv

Ledamot: Mikael Vilbaste

 

Nämnden för personer med funktionsnedsättning

Ordförande: Agneta Luttropp

Ersättare: Hanna Dönsberg

 

Skultuna kommundelsnämnd

1:e vice ordförande: Marie Sundström

Ersättare: Johan Norrlin

 

Tekniska nämnden

Ledamot: Mikael Vilbaste

Ersättare: Ali Khatab

 

Utbildning och arbetsmarknadsnämnden

1:e vice ordförande: Markus Lindgren

Ersättare: Johannes Wretljung Persson

 

Valnämnden

Ordförande Johannes Wretljung Persson

Ersättare: Jonas Bruslind

 

Äldrenämnden

Ledamot: Cecilia Nyström

 

Överförmyndarnämnden

Ersättare: Monica Nordgren

 

Styrelsen för Konsult och Service

Ledamot: Ariana Tanha

 

Styrelsen för Stöd, fritid och entreprenad

Vice ordförande: Åke Wahlsten

Ersättare: Tove Engström

 

Styrelsen för Västerås stad Vård och omsorg

Ersättare: Marie Sundström

 

Styrelsen för Bostads Mimer AB

Ledamot: Johannes Wretljung Persson

 

Styrelsen för Fibra AB

Ersättare: Sune Waardahl

 

Styrelsen för Mälarenergi AB

Vice ordförande: Sune Vaardahl

Ersättare: Elena Maximez

 

Styrelsen för Mälarenergi Elnät AB

Ledamot: Martin Lindahl

 

Styrelsen för Mälarhamnar AB

Ledamot: Kristofer Åberg

 

Styrelsen för VAFAB återvinning och miljö
Ingen representant denna mandatperiod

Barbara Conte är revisor, vald genom VKL

 

Styrelsen för Västerås stads Strategiska Fastigheter AB

Ersättare: Magdalena Bergfors

 

Styrelsen för Västerås flygplats

Vi har valt att lämna vår stol tom

 

Arbetsgivardelegationen

Vice ordförande: Magnus Edström

 

Kommunfullmäktiges valberedning

Ledamot: Magnus Edström

Ersättare: Agneta Luttropp

 

Kommunrevisionen

Ledamot: Barbara Conte

 

Cykelrådet

Ordförande: Mikael Vilbaste

 

Pensionärsrådet

Ledamot: Ali Khatab, representant från Tekniska nämnden

Ersättare: Mikael Vilbaste, representant från Idrotts- och friluftslivsnämnden

 

Rådet för funktionshindersfrågor

Ordförande: Agneta Luttropp

 

Samordningsförbundet

Ingen representant denna mandatperiod

 

Mälardalens Brand- och räddningsförbund

Ledamot: Åke Wahlsten

 

Kommunalförbundet Västmanlands Teater

Ingen representant denna mandatperiod

 

Västmanlandsmusiken

Ersättare: Caroline Närhi

 

Westmannastiftelsen (Ängsö)

Ersättare: Caroline Närhi, representant från fastighetsnämnden

 

Tingsrätten från 2016-01-01 till 2019-12-31

Anders Paulsson

Jonas Bruslind

Annette Halvarsson

JennieMaria Ström

Anna Nematbakhsh 

Dahlia Aljaderi

  

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: