God tillgänglighet gynnar alla

Alla människor har rätt till stöd om problem har uppstått i livet. Människans välbefinnande är centralt för oss i Miljöpartiet, det är viktigt att extra uppmärksamma grupper med särskilda behov. Kommunens huvuduppdrag måste vara att se till att de insatser som ges till personer med funktionsnedsättningar är stimulerande och möjliggör ett aktivt liv. Vi vägrar acceptera att barn far illa och att barn med särskilda behov av omsorg inte får den hjälp som behövs.

Vi vill under perioden 2018-2022:

  • Ser till att personer med funktionsnedsättningar erbjuds en bra daglig verksamhet, arbete eller praktik och även ha tillgång till en kvalitativ fritid där ens egna intressen får styra.
  • Blir en förebild när det gäller mångfald på arbetsplatser och erbjuda arbete och praktik för personer med funktionsnedsättningar och ställa krav på våra upphandlade verksamheter att även de gör det.

God tillgänglighet gynnar alla, det som byggs om och byggs nytt ska byggas rätt från början. Det är viktigt att tillgänglighetsfrågorna kommer in tidigt i byggprocessen och att det finns en bra uppföljning under hela processen, där är handikapporganisationernas medverkan viktig.

Fler gruppbostäder behöver byggas. Upphandlingar som görs inom social omsorg ska vara funktionsupphandlingar där man anger vilka kvaliteter och miljö- etiska krav som ska uppfyllas och där inte det lägsta priset ska vara det mest vägledande. Det är också viktigt att den upphandlade verksamheten liksom den kommunala följs upp så att de krav som ställts efterlevs.

Det ska vara attraktivt att arbeta inom socialtjänst, vård och omsorg. Förutom rimliga löner och goda arbetsvillkor kan det uppnås genom exempelvis kompetensutveckling, makt över arbetstiden och olika förmåner. Vid nyanställningar vill vi att det vara meriterande att tala flera språk.

Maten som serveras på boenden och i hemtjänsten ska vara god, näringsriktig, miljövänlig och helst närodlad. Målet är 100 procent ekologiska råvaror, säsonganpassade menyer, minskad köttkonsumtion och minskat matsvinn. Att uppleva årstidernas växlingar och vistas utomhus ska vara en rättighet för alla som är i behov av hemstjänst eller som bor i grupp- eller äldreboenden. Vi vill också att fler boenden öppnar möjligheten att ha djur på boendet.

 

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: