Kommunen måste bli bättre på att bemöta HBTQ-personer

Lyssna

Ingen människa ska känna sig diskriminerad eller hotad på grund av sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Detta säger lagen men verkligheten ser annorlunda ut. Även här i Västerås.

Miljöpartiet vill

  • Alla våra boenden inom vård och omsorg ska ha ett aktivt HBTQ-arbete.
  • Utveckla arbetet med HBTQ-kompetensen hos kommunens anställda som i sitt arbete kommer i kontakt med ungdomar.
  • Fortsätta verka för könsneutrala omklädningsrum i skolor och idrottsanläggningar

HBTQ-personer det vill säga homo- bi och transpersoner mår generellt sämre än heterosexuella. Rädsla för diskriminering, våld och trakasserier är för många hbtq-personer en vardag. Dessutom upplever många hbtq-personer att de kränks eller osynliggörs på jobbet, i kontakten med vården eller i skolan.

Under mandatperioden 2010-2014 gjorde vi den dåvarande majoriteten en satsning på utbildning om hbtq-frågorna i sju nämnder: äldrenämnden, nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjenämnden, utbildning- och arbetsmarknadsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, kultur- idrotts och fritidsnämnden och miljö- och konsumentnämnden.

Den här mandatperioden har vi i vår nuvarade majoritet lagt extra budgetanslag för särskild utbildningssatsning i HBTQ- kunskap till elevhälsans personal (skolsköterskor, kuratorer) och idrottslärarna. Vi har också lagt initiativ om en särskild utbildningsinsats för tjänstemän och politiker i följande nämnder: byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och tekniska nämnden som kommer att genomföras under våren 2016.

Syftet med arbetet är att skapa en god arbetsmiljö där man kan vara öppen med sin sexualitet, om man vill, och där de anställda har kunskap att bemöta västeråsarna utifrån ett hbtq-perspektiv.

Genom stärkta utbildningsinsatser vill vi lägga grunden för attitydförändringar genom ökad kunskap och förståelse för hbtq-frågor. Och att det resulterar i ett strukturerat och målmedvetet sätt att arbeta i verksamheterna. Detta för att skapa förutsättningar till ett respektfullt bemötande av alla anställda och kunder/klienter/brukare oavsett deras bakgrund.

Miljöpartiet deltog i Västerås första Prideparad 29 juni 2013.

SparaSpara

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: