Lika rätt är allas rätt!

Ingen människa ska känna sig diskriminerad eller hotad på grund av sin sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Detta säger lagen men verkligheten ser annorlunda ut. Även här i Västerås.

Vi vill under perioden 2018-2022:

  • Att alla våra boenden inom vård och omsorg ska ha ett aktivt HBTQ-arbete. 
  • Utveckla arbetet med HBTQ-kompetensen hos kommunens anställda som i sitt arbete kommer i kontakt med ungdomar.
  • Fortsätta verka för könsneutrala omklädningsrum i skolor och idrottsanläggningar

HBTQ-personer mår generellt sämre än heterosexuella. Rädsla för diskriminering, våld och trakasserier är för många hbtq-personer en vardag. Dessutom upplever många hbtq-personer att de kränks eller osynliggörs på jobbet, i kontakten med vården eller i skolan.

Under mandatperioden 2010-2014 gjorde vi den dåvarande majoriteten en satsning på utbildning om hbtq-frågorna i sju nämnder: äldrenämnden, nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjenämnden, utbildning- och arbetsmarknadsnämnden, barn- och ungdomsnämnden, kultur- idrotts och fritidsnämnden och miljö- och konsumentnämnden.

Mandatperioden 2014-2018 har vi varit med och lagt extra budgetanslag för särskild utbildningssatsning i HBTQ- kunskap till elevhälsans personal, skolsköterskor och kuratorer, och idrottslärarna. Vi har också lagt initiativ om en särskild utbildningsinsats för tjänstemän och politiker i följande nämnder: byggnadsnämnden, fastighetsnämnden och tekniska nämnden som kommer att genomföras under våren 2016. Syftet med arbetet är att skapa en god arbetsmiljö där man kan vara öppen med sin sexualitet, om man vill, och där de anställda har kunskap att bemöta västeråsarna utifrån ett HBTQ-perspektiv.

Genom stärkta utbildningsinsatser vill vi lägga grunden för attitydförändringar genom ökad kunskap och förståelse för HBTQ-frågor. Och att det resulterar i ett strukturerat och målmedvetet sätt att arbeta i verksamheterna. Detta för att skapa förutsättningar till ett respektfullt bemötande av alla anställda och invånare oavsett deras bakgrund.

Miljöpartiet tågar i Västerås Prideparad.

SparaSpara

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: