Idrott och föreningsliv

I Västerås ska det alltid finnas möjligheter till meningsfulla fritidsaktiviteter oavsett vem du är, var du bor, hur gammal du är, om du är mest intresserad av kultur, idrott, e-sport, friluftsliv eller något annat. Det ska vara lätt att engagera sig inom föreningslivet. Även spontana idéer och initiativ från medborgare ska uppmuntras och stöttas.

Vi vill under mandatperioden 2018-2022:

  • Komplettera nya Lögarängsbadet med ett nytt utomhusbad.
  • Säkerställa att Kristiansborgsbadet fortsatt ska vara ett bad för motionssim och rekreation.
  • Prioritera bredd- och ungdomsidrott i frågor som rör föreningsstöd och investeringar i anläggningar 
  • Underhålla på spontanidrottsplatser ute i stadsdelarna och bygga nytt där det behövs. Gärna med inslag av utegym.
  • Fortsätta erbjuda utbildning kring sexualitet, könsroller och HBTQ-frågor till föreningar.
  • Erbjuda kommunala skollokaler vid större föreningsevenemang till självkostnadspris.
  • Årligen räkna upp föreningsstödet och stödet till studieförbunden baserat på bland annat demografi, och att bidrag även ska kunna ges till föreningar som arbetar med miljö- eller djurskydd.

Fysisk rörelse är viktig för folkhälsan och välbefinnandet. Kommunens anslag ska i första hand gå till breddidrott, barn- och ungdomsidrott samt idrott för personer med funktionsvariationer. Det är viktigare än satsningar på elitstöd. Västerås ska ha väl fungerande idrottsarenor men vi vill inte satsa kommunala pengar på dyra skrytbyggentill exempel en skidtunnel. Det ska finnas gott om möjligheter till spontanidrott i stadsdelar och serviceorter och gratisprova-på-verksamheter. Att utveckla friluftslivet ser vi också som en angelägen uppgift för kommunen.

Föreningslivet fungerar som brygga mellan majoritets- och minoritetskulturer. Denna relation är viktig och kommunen ska underlätta för sådana möten. Västerås ska därför vara generös i sitt stöd till demokratiska föreningar och studieförbund.

De pengar som kommer idrotten och andra kultur- och fritidsaktiviteter till del måste fördelas jämnt mellan könen, det gäller även de kommunala bolagens sponsring.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: