Så kan vi utvecka landsbygden i Västerås

En av Miljöpartiets grundläggande principer är solidaritet med framtida generationer. Vi vill att våra barn och barnbarn ska ha samma möjligheter till ett gott liv som vi har idag. Vi vill skapa en politik för en hållbar landsbygd och vi vill förvalta jordens resurser på ett klokt sätt!

I Västerås kommun bor cirka 20 procent av befolkningen utanför Västerås tätort.  Vi pratar ofta om hur vi måste bygga hållbara städer men lika viktigt för oss är att vi bygger en hållbar landsbygd, det är en av de viktigaste framtidsfrågorna.

Bland annat behöver vi en lokal försörjningsstrategi för livsmedelsproduktionen så att vi kan minska de långa transporterna. Därför behöver vi göra det attraktivt för människor att arbeta med lantbruk. Vi vill lyfta jordbruket som en framtida arbetsmarknad. Vi vill införa ett lokalt tillägg i skolan där alla gymnasieelever erbjuds att göra jordbrukspraktik och vi vill även att kommunen tar initiativ till att tillsammans med lantbrukare i kommunen utveckla sommarjobb för ungdomar. På så sätt menar vi att unga människor kan öka kunskapen om och få upp ögonen för jordbrukssektorn.

Miljöpartiet vill också att Västerås blir en GMO-fri zon. De allra flesta bönder och konsumenter vill inte ha genmodifierade livsmedel. Modifierade gener kan sprida sig till omgivningen och man kan inte på förhand veta vilka effekter det får på ekosystemen. Vi vill därför att Västerås stad uppmuntrar kommunens lantbrukare att hitta samarbetsformer så att hela Västerås blir en GMO-fri kommun.

Vi ser också att det finns fler näringar än lantbruket som behöver utvecklas. Till exempel genom att producera sol–, vind- och bioenergi och satsa på turist- och rekreationsnäringarna. Även så kallad grön omsorg tror vi är en sektor som kan byggas ut. Där erbjuder man människor med särskilda behov omsorg i lantlig miljö. Vi vill inte att landsbygden utvecklas till att enbart bli pendlingsbygder där man bor på landet men arbetar i staden!

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: