Ett samhälle som välkomnar olikheter och där alla människor ges möjligheter att utveckla sina idéer är ett framgångskoncept!

Lyssna

Miljöpartiet anser att alla som kommer nya till Sverige ska få en bra start. Människor har olika behov och förutsättningar. Några är på flykt undan förföljelse och har varit med om fruktansvärda saker. Några kommer hit för att arbeta eller plugga. Några kommer hit som anhöriga. Några är välutbildade, andra är lågutbildade. Oavsett bakgrund är det viktigt att de får en bra start där det svenska samhället tillgodoser deras individuella behov och tar till vara på deras unika potential!

Mellan 1865-1914 utvandrade 20 procent av Sveriges befolkning på grund av svält, fattigdom och religiös förföljelse. Idag ser migrationen annorlunda ut, idag är det till bland annat Sverige som människor söker sig från andra delar av världen, på flykt från krig och fattigdom, för sin överlevnad och i hopp om en bättre framtid för sig och sina barn.

Sverige har genom alla tider haft en invandring av modiga människor som vågat resa till det lilla, kalla och mörka landet i norr, utan dessa människor hade Sverige inte utvecklats till vad det är idag. Idag är Sverige ett teknologiskt framgångsrikt land som är beroende av ett globalt nätverk för att fortsätta finna nya framgångar och marknader. Här har vi stora konkurrensfördelar genom vår mångkulturella befolkning som besitter såväl språkliga som kulturella kompetenser. Genom att utnyttja dessa resurser kan Sverige stå väl rustat inför de utmaningar som hela världen står inför de kommande hundra åren.

Det finns också otaliga exempel på människor som inte haft hög utbildning och kommit på idéer och utvecklat dem till framgångsrika företag. I Svenskt Näringslivs skrift, De lyfte landet, kan man läsa följande: ”Utbildningsnivån bland företagare har traditionellt sett legat under den övriga befolkningens. (…) Många har kommit från en mycket enkel bakgrund. En hel del har kommit till Sverige som flyktingar eller har av andra skäl invandrat hit. Alla har haft en stark drivkraft och motivation, de har utvecklat en idé och de har lyckats förverkliga den.”

Vi vet inte vilka morgondagens viktiga uppfinningar är men vi är övertygade om att ett samhälle som välkomnar olikheter och där alla människor ges möjligheter att utveckla sina idéer är ett framgångskoncept!

Som vi ser det är migration är en naturlig del av människans historia. Vilken roll den migrationsrörelse som pågår just nu i världen har är omöjlig att överblicka men vi vägrar se den som ett problem, den är en förutsättning för utveckling för såväl Sverige som resten av världen!

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: