Miljö och klimat

Miljö- och klimatutmaningarna är några av de största utmaningarna som världen står inför. Miljöpartiet Västerås arbetar aktivt för att Västerås ska minska sin påverkan på miljö och klimat och bli en drivande aktör inom dessa frågor.

Miljö- och klimatperspektivet måste genomsyra hela kommunens verksamhet. Exempelvis är det viktigt att möjliggöra miljövänliga transportsätt som gång, cykel och kollektivtrafik när vi planerar staden. Och i den utbildning kommunen bedriver är det viktigt att eleverna ges en förståelse för hur deras val och handlingar påverkar planeten och andra människor. Endast genom att göra miljö- och klimathänsynen till en självklar del i allt vi gör kan vi skapa ett miljömässigt hållbart samhälle.

På grund av detta listas här ingen specifik klimat- och miljöpolitik, utan dessa perspektiv finns integrerade i vår politik för andra områden. Politikområden som dock har extra bäring på klimat är bland annat energi och samhällsbyggnad. Och politikområden som innehåller extra mycket miljöpolitik är natur- och vattenvård och mälarens vatten.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: