Flygplatsen i Västerås

Flygplatsen i Västerås

Flygplatsen har ingen framtid i kommunal regi. Det är dags att inse det.
2015 gick 286 miljoner kronor till kommunalt flygplatsstöd i Sverige. Av 28flygplatser, så står Västerås flygplats för nära 11,2 % av det totala stödet. Om Sveriges invånare i snitt subventionerar flygplatserna med 89 kr per resa – så står Västeråsarna för 235 kronor per resa. 

Det är ohållbart. Vi har alla läst rubrikerna; ”Minus 64 miljoner kronor 2016”, ”minus 30 miljoner 2017”, ”474 skattemiljoner över femton år”. Låt oss vara tydliga, att fortsätta på det här sättet är inte gott förvaltarskap av varken skattebetalarnas pengar eller förtroende. Under 2017 deklarerade Miljöpartiet Västerås att vi inte långsiktigt tror på att flygplatsen ska kunna drivas på affärsmässiga grunder, vilket var själva premissen för att ingå i den uppgörelse som antagits för innevarande mandatperiod. Vi valde att lyfta ur vår gröna representant ur bolagets styrelse eftersom vi inte, med bibehållen trovärdighet, kunde fortsätta ge politisk legitimitet åt en verksamhet som ter sig helt utsiktslös. Detta står vi fast vid och det är med det budskapet vi möter väljarna i höst: Västerås flygplats i kommunal regi har ingen framtid.

Flygplatsmiljonerna hade kunnat vara satsningar i välfärdens kärna – skola och omsorg. Flygplatsområdet och dess bullerzon hade kunnat vara bostäder och näringsfastigheter, något vi sannerligen behöver i en växande stad.

Vi har valt, har ni?

 

Källor

Naturskyddsföreningen (2018), Avskaffa klimatskadliga subventioner – https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/avskaffa_klimatskadliga_subventioner.pdf

Nyheter på Flygplatsen i Västerås

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter