ÄNTLIGEN, EN VÄRLDSLEDANDE KLIMATLAG

Lyssna

Klimatlagen anger att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Vidare innebär målen att utsläppen från inrikes transporter – utom inrikes flyg som ingår i EUs utsläppshandelssystem – ska minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Med mera.

Med siffrorna 254 röster för och 41 röster emot beslutade riksdagen igår 15/6 om att inrätta en klimatlag som ska börja gälla från och med 1 januari 2018. Alla politiska partiet utom Jimmy Åkessons intoleranta parti ställde sig bakom regeringens förslag. För oss i Miljöpartiet som har kämpat för att få till en sådan lag är den en härlig stund. Redan 2012 motionerade vi om detta, och 2014 hade vi klimatlag som ett vallöfte i vårt valmanifest. I och med denna klimatlag har vi nu i Sverige världens mest ambitiösa klimatlag. En klimatlag som skapar ordning och reda i klimatpolitiken och ger långsiktiga förutsättningar för näringsliv och samhälle.
Läs mera:
https://www.mp.se/politik/klimat/historian-bakom-sveriges-klimatlag
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/det-klimatpolitiska-ramverket

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: