Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård

Alltför många människor idag stressar genom livet, mår dåligt psykiskt och har en ohälsosam livsstil. Den bästa hälso- och sjukvården utgår från ett samhälle där det är lätt att vara hälsosam, frisk och må bra.
För att skapa ett hälsosammare samhälle behöver livspusslet förenklas genom kortare arbetsvecka och att den bästa maten för människa, klimat och miljö ska vara billigast. Hälso- och sjukvården ska vara lättillgänglig. Lön, arbetsvillkor och arbetsmiljö för vårdanställda ska vara goda. Vi ska fortsätta utveckla förebyggande vård, behandling och stödja forskning på de stora livshotande sjukdomarna cancer och metabola-, hjärt- och kärlsjukdomar.

Nyheter på Hälso- och sjukvård

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter