Jordbruk

“Tänk globalt, handla lokalt” är ett viktigt motto i miljörörelsen. Jordbruket har en stor klimatpåverkan som vi vill minska genom att öka självförsörjningsgraden av livsmedel i Västerbotten och ställa om till mer hållbara odlingsmetoder.
För att minska klimatpåverkan och samtidigt lösa utmaningar för Västerbottens bönder vill vi skapa förutsättningar för att ställa om arbetsmaskiner till fossilfritt drivmedel, stimulera innovations- och företagsutveckling, som till exempel anslutande biogasanläggningar eller förädling av livsmedel, ställa om till mer hållbara odlingsmetoder, som till exempel regenerativt jordbruk och permakultur, öka upphandlingen av lokalt odlade livsmedel efter säsong samt gynna grönsaksodling i Västerbottens klimat.

Nyheter på ämnesordet

Skåne, 1 juli 2022

Miljöpartiet släpper sitt valmanifest inför regionvalet 2022

Västerbotten, 28 juni 2022

Utveckla fjällkommunerna långsiktigt

Värmland, 28 juni 2022

Nej till kärnvapen på svensk mark

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter