Klimat och miljö

Klimat och miljö

I Västerbotten sker den globala uppvärmningen dubbelt till tre gånger så snabbt som genomsnittet. Med ett varmare klimat kommer vi få mindre snö, vilket kommer försvåra för vintersport och renbete, samt fler extremväder och naturkatastrofer, som skogsbränder, skyfall och översvämningar. För att bromsa uppvärmningen behöver vi radikalt minska de fossila utsläppen med hänsyn till lokalbefolkning, urfolks rättigheter och naturvärden.

Nyheter på Klimat och miljö

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter