Landsbygd och stad

Landsbygd och stad

Det är inte rättvist när människor som bor på landsbygd och glesbygd har odugliga vägar att köra på, saknar laddinfrastruktur, blir nekade bolån eller har orimliga avstånd till mataffär, skola, sjukvård och annan samhällsservice. Stad och landsbygd bidrar på olika sätt till samhället och alla Västerbottens medborgare ska ha likvärdiga möjligheter att leva ett bra liv.
För att minska orättvisor mellan stad och landsbygd behöver värdet från exploatering av naturresurser som vind, vatten, mineraler och skog stanna lokalt och välfärd, infrastruktur och samhällsservice behöver stärkas. Landsbygden kan dessutom stödjas genom att kommuner upphandlar varor och tjänster från landsbygden vilket minskar transporterna och ökar självförsörjningsgraden.

Nyheter på Landsbygd och stad

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter