Skogen

Skogen har många betydelser – skogen är råvara, levebröd och arv, platsen där man jagar eller fiskar, platsen för friluftsliv eller avkoppling, arternas hem och är en viktig kolsänka. För att ställa om till ett fossilfritt och förnybart samhälle behöver vi bruka och bevara skogen samtidigt.
Vi vill att Sveaskog tar huvudansvaret i omställningen genom att gå över till hyggesfria metoder i den statligt ägda skogen. Vi vill också skapa fler sätt att tjäna pengar på skogsbruk utöver att avverka träd.

Nyheter på Skogen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter