Transporter

Transporter

Inrikestransporterna i Västerbotten orsakar drygt 500 000 ton växthusgasutsläpp per år, vilket är drygt en tredjedel av Västerbottens totala utsläpp. För att minska utsläppen måste det bli enklare och billigare att resa med liten klimatpåverkan inom, från och till Västerbotten.
Vi vill bygga färdigt Norrbotniabanan, förbättra vägar i inlandet och bygga ut laddinfrastruktur, förbättra kollektivtrafiken på landsbygd, glesbygd och i städerna, satsa på vätgaståg på Inlandsbanan och elflyg som binder samman Norge, Sverige och Finlands nordligaste regioner samt minska behovet av resor genom att förbättra den lokala samhällsservicen samt möjligheterna till distansarbete.

Nyheter på ämnesordet

Skåne, 1 juli 2022

Miljöpartiet släpper sitt valmanifest inför regionvalet 2022

Västerbotten, 28 juni 2022

Utveckla fjällkommunerna långsiktigt

Värmland, 28 juni 2022

Nej till kärnvapen på svensk mark

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter