Energi

Vi vill utveckla biogasproduktionen i kommunen.

Klimat- och miljönyttan av biogasproduktion är tredubbel då vi förutom att vi får ett klimatneutralt lokalt bränsle även minskar läckaget av metangas från gödsel, och sedan får ett rötslam som är ett effektivt gödningsmedel för växande grödor. Detta minskar också övergödningen av våra vattendrag och Östersjön.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: