Hälsa för äldre och personer med funktionsnedsättningar

 

Miljöpartiets syn på politik för äldre och personer med funktionsnedsättningar utgår från förebyggande arbete och en helhetssyn på individen. Man ser hela människan och vårdar det som är friskt och starkt så att personerna kan behålla sina funktioner och känna livsglädje så länge som möjligt. Den basala miljön kring de äldre och personer med funktionsnedsättningar såsom boende, mat, hälsa och ohälsa, aktiviteter, sociala kontakter, och tekniska hjälpmedel i hemmet är en förutsättning för ett värdigt och bra liv.

Befolkningen blir allt äldre. Detta är i grunden positivt men det ställer också krav på vården och samordningen mellan olika vårdformer exempelvis mellan primär- och akutvård och äldreomsorg. Åldrandet är individuellt och behoven ser därför olika ut.

Det ska inte finnas någon övre åldersgräns för psykologinsatser.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: