Biologisk mångfald

Miljöpartiet vill

  • Att stödet till lantbrukare för att skydda betesdjur ökar.

Vi vill säkerställa en rik biologisk mångfald. De stora rovdjuren är en viktig del av våra ekosystem. Långsiktigt livskraftiga populationer är viktiga för att ha balans i ekosystemen då rovdjuren är med och skapar levnadsmiljöer för andra arter. Genetiskt livskraftiga stammar är viktiga och Västmanland skall ta sitt ansvar för att utveckla rovdjurspolitiken. Långsiktigt välmående djur- och växtpopulationer kräver bra levnadsmiljöer. Vi vill utöka omfattningen av natur- och kulturreservat i Västmanland. Vi ser gärna att omfattningen av natur och kulturreservat i Västmanland utökas.

Regionen nominerar en del representanter till länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation. Denna är idag i huvudsak rådgivande till länsstyrelsen. Vi anser att naturvårds- och bevarandeintresset i delegationen behöver stärkas.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: