Klimat och miljö

Miljöpartiet vill

  • Göra en avsevärt satsning på energieffektivisering av Regionens byggnader.
  • Att Region Västmanlands fordonspark till 100 % drivs av förnyelsebara drivmedel.
  • Använda grön fjärrvärme i Region Västmanlands fastigheter.
  • Att Regionen bidrar till mer förnyelsebar energi, t ex genom fler solceller på taken till landstingens byggnader och genom investeringar i vindkraft.

Hållbarhet och miljöperspektiv genomsyrar all vår politik. Vi arbetar genomgående för att medvetenheten om miljöproblemen ska öka och att miljöarbetet ska tas på allvar. Halterna av koldioxid (CO2) har ökat under en lång tid och vi ser idag tydliga effekter på klimatet.  En viktig del för att Regionen ska minska sina klimatpåverkande utsläpp är energieffektivisering av Regionens lokaler. Här kan Regionen både göra stora besparingar och minska sina klimatutsläpp. Vi är öppna för olika finansieringslösningar för att genomföra åtgärdena. Regionen ska också i största möjliga utsträckning använda förnybara energikällor för den energi som används i Regionens verksamheter och bidra till mer förnybar energi, t.ex. genom mer solpaneler på byggnader. Västmanland behöver lära sig leva utan fossila bränslen. Lokalt producerade förnyelsebara drivmedel, som t.ex. biogas och el, möjliggör ett fungerande transportsystem även utan olja, och kan bidra till försörjning på landsbygden. Ide fall Regionen hyr en lokal för sina verksamheter ska gröna hyreskontrakt efterfrågas. Dessa kontrakt är ett åtagande från både hyresvärden och hyresgästen att gemensamt arbeta för minskad energi- och materialanvändning.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: