Klimat och miljö

Lyssna

Miljöpartiet vill

  • Att landstinget bidrar till mer förnyelsebar energi, t ex genom fler solceller på taken till landstingens byggnader och genom investeringar i vindkraft.
  • Minska koldioxidutsläppen genom att ställa om till fossilfri fordonspark och användande av grön fjärrvärme.
  • Förbättra lustgasreningen.
  • Att landstinget bidrar till mer förnyelsebar energi, t ex genom fler solceller på taken till landstingens byggnader och genom investeringar i vindkraft.

Klimatpåverkande utsläpp behöver minska avsevärt under mandatperioden 2014-2018. En viktig del för att nå detta är energieffektivisering av landstingets lokaler. Här kan landstinget både göra stora besparingar och minska sina klimatutsläpp. Dessa direkt lönsamma energieffektiviseringar ska påbörjas före 2018. Vi är öppna för olika finansieringslösningar för att genomföra åtgärdena.

Landstiget ska också i största möjliga utsträckning använda förnybara energikällor för den energi som används i landstingets verksamheter och bidra till mer förnybar energi, t.ex. genom mer solpaneler på byggnader. I de fall landstinget hyr en lokal för sina verksamheter ska gröna hyreskontrakt efterfrågas. Dessa kontrakt är ett åtagande från både hyresvärden och hyresgästen att gemensamt arbeta för minskad energi- och materialanvändning.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: