Hälsofrämjande

Lyssna

Många av våra vanligaste sjukdomar kan förhindras genom förebyggande insatser. Därför vill vi utveckla arbetet med Hälsocenter i länet och att hela Region Västmanland ska präglas av ett hälsofrämjande arbetssätt. Vården ska ha fokus på patienten och se till hela människan och hens livssituation.

Miljöpartiet vill

  • Vidareutveckla och förbättra tillgången till hälsocenter i länet.
  • Utveckla det hälsoinriktade arbetet inom Västmanlands sjukhus, exempelvis genom en livsstilsenhet.
  • Inrätta en grön rehabiliteringsenhet i Västmanland.
  • Utveckla grönområdena i anslutning till sjukhusen.

Förebyggande och hälsoinriktat

Många av våra vanligaste sjukdomar orsakas av osunda levnadsvanor och kan förhindras genom förebyggande insatser. Att förebygga sjukdomar ger inte bara betydande hälsovinster för den enskilda människan utan minskar också samhällets sjukvårdskostnader. Det är särskilt viktigt att jobba med övervikt, psykisk ohälsa och stress. Ändring av vanor i vardagen, t ex att byta ut korta stillasittande resor i bil mot promenader eller cyklande gör skillnad. Vårdens uppgift är inte bara att bota sjukdom utan att främja hälsa. Landstinget ska präglas av ett hälsoinriktat arbetssätt. Finansiering av mer långsiktigt arbete kan ske genom sociala fonder där överskottet från ett år öronmärks för socialt förebyggande arbete under kommande åren.

Tidiga insatser

Människor med ohälsa ska få hjälp tidigt, innan problem förvärras. Patienter ska få hjälp till hälsa. Det kan handla om rehabilitering såväl som livsstilsförändringar för att undvika återinläggning. Patientavgifter för hälsoundersökningar, som t ex mammografi, cellprovtagning eller annan screening ska vara låga.

Hela människan

Vården ska se till hela människan och dess livssituation. Vården ska vara öppen för komplementärmedicin, och kunna erbjuda terapeutiska behandlingar som komplement eller alternativ till medicinering. Eftersom fysik aktivitet, vistelse i natur, kulturupplevelser, kontakt med djur och andra typer av grön rehabilitering har en positiv inverkan på hälsan, ska detta utnyttjas vid vård och i det förebyggande arbetet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: