Hållbar region

En långsiktigt hållbar välfärd i hela Västmanland förutsätter en stark arbetsmarknad baserad på hållbart företagande. Västmanland behöver en politik som stimulerar ett kretsloppssamhälle där resurser återanvänds och jobb där människor mår bra. Vi vill att Region Västmanland ska vara en drivkraft för regional samverkan för ett energismart län där vi minskar energianvändningen och ökar andelen förnybar energi.

Miljöpartiet vill

  • Etablera regionala fonder för gröna jobb och miljöinnovationer.
  • Skapa forum för kommunerna för samordning av deras miljö- och klimatarbete, t ex genom ett regionalt miljö- och samhällsbyggnadsutskott inom VKL.
  • Skapa en ändamålsenlig organisation för att söka och ta emot EU-stöd till Västmanland, speciellt för miljö- och klimatarbetet.
  • Att det genomförs en energisparkampanj i samverkan med länets kommuner och med leverantörer till regionen

Att ha ett arbete och en inkomst är en viktig förutsättning för en god folkhälsa och en grundbult för en positiv regional utveckling. Västmanland ska ha en stark arbetsmarknad baserad på hållbart företagande. En stark, hållbar arbetsmarknad förutsätter goda kommunikationer. Möjligheterna att resa kollektivt och klimatsmart måste förbättras.

Region Västmanland ska vara en drivkraft för regional samverkan för ett energismart län där vi minskar energianvändningen och ökar andelen förnybar energi. Siktet ska vara inställt på att vara världsledande inom någon del av det miljötekniska området (t.ex. solenergi, småskalig egenproducerad el, robotism). Idéburna företag, småföretag, kooperativa företagsformer och kvinnligt företagande ska ha goda möjligheter att utvecklas i länet. Småföretagen måste stärkas för att arbete och försörjning ska tryggas.

Vår prioritet är att utveckla och underlätta för ett kretsloppssamhälle där resurser återanvänds. Tills vi har nått dit måste miljökrav och krav på energieffektivitet ställas på företagande som bygger på utnyttjande av ändliga resurser.

Fördjupning i ämnet Företagande

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: