God vård med patientfokus

Miljöpartiet vill

  • Att alla sjukhus i länet har möjlighet till direktinläggning och under jourtid har möjlighet till lättare akuta insatser.
  • Se över arbetsfördelning/uppgifter mellan läkare/sjuksköterskor/undersköterskor och möjligheter att avlasta med administrativ personal.

Vården ska ha fokus på patienten. Utgångspunkten ska vara att så långt som möjligt tillmötesgå patientens önskemål.

Vården ska vara anpassad för alla åldrar och präglas av snabb hjälp och tidiga insatser. Region Västmanland ska ha ett bra akut omhändertagande, en god tillgänglighet i hela länet och förebygga ohälsa.

En förutsättning för god vård är personal med hög kompetens. Patienter ska känna tillit till vården och alla ska, oavsett bakgrund, få ett gott bemötande i kontakt med vården. Personalen måste ha tid för patienten. Papperslösa ska fortsatt ha rätt till vård på samma villkor som folkbokförda i länet. Vården måste säkerställa att patienter inte hamnar mellan stolarna när flera vårdgivare eller kliniker är involverade i vården.

Vården ska ha fokus på patienten. Vi ser positivt på att patienter, som så önskar, i större utsträckning kan få vård i hemmet. Patienter ska bli informerade om effekter av behandlingar och vilka eventuella valmöjligheter de har. Det är alltid vårdpersonalen som ytterst med sin kompetens avgör behov av vård, inte patientens upplevda behov, ekonomiska förutsättningar eller röststyrka. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: