Idrott och hälsa

Miljöpartiet vill

  • Att landstinget samverkar med länsidrottsförbundet för att utveckla möjligheterna till Fysisk Aktivitet på Recept.

Idrotten är en av de största utbredda aktiviteterna bland människor, vilken har stor betydelse för vårt fysiska och psykiska välbefinnande. Idrotten kan dels vara den prestationsinriktade tävlingsidrotten, eller den hälsoinriktade bredd- och motionsidrotten.

Idrott och motion har en förebyggande positiv effekt på människors hälsa. Nationella, kulturella och sociala olikheter kan överbryggas via idrotten. Landstinget har en viktig uppgift i samverkan med kommuner och idrottsföreningar att bidra till en bättre folkhälsa.

Landstinget ska vara med och stötta Västmanlands länsidrottsförbund. Länsidrottsförbundet kan tillsammans med landstinget samverka till att utbilda personer som hjälper till med Fysisk aktivitet på recept - hälsocoaching där idrottsföreningar och ledare med bra utbildning kan hjälpa människor.

Krav på jämställt arbete ska vara en förutsättning för föreningsstöd till för såväl länsidrotten som kulturföreningar.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: