Miljöpartiet satsar på kollektivtrafiken

Klimatförändringarna är ett faktum och vi kan även här i Västmanland se effekter som ett mer extremt väder. Fler som väljer att åka kollektivt är en viktig del i den omställning som krävs för att skapa en klimatneutral region. Miljöpartiet Västmanland och Kungsör presenterar förslag för hur vi vill förbättra kollektivtrafiken.

Kerstin Åkesson och Andreas Porswald

För att få flera att välja att åka kollektivt krävs att det är enkelt och trevligt att resa. Det måste gå tätare turer och finnas lätt tillgänglig information om priser och avgångar. Dessutom måste vi sträva för att priserna ligger på en rimlig nivå.På riksnivå arbetar idag miljöpartiet för upprustning och utvidgning av järnvägsnätet. Detta ska leda möjlighet till fler turer och snabbare resor. Bland annat öka antalet spår på Mälarbanan. Anders Porswald berättar att man på länsnivå är det viktigt att öka turtätheten och göra informationen mer tillgänglig, inte minst då det sker trafikförändringar. I framtiden vill MP att det även i KAK ska gå att få information och köpa biljetter före och efter arbetstid, då man idag är hänvisade till automater och telefon. En service som ska göra det lättare att välja bussen blir tillgången till gratis internetanslutning på landsbyggdsbussarna, vilket MP tänker arbeta för. För KAK kommer en viktig del på denna nivå vara arbetet med att få en möjlighet att kombinera och alternera tåg och buss på samma biljett/kort, idag går detta endast inom länet vilket blir ett problem då många pendlar över länsgränsen. Detta tillsammans med en översyn av tidtabellerna för möjlighet till fortsättningsresor hoppas vi kunna få fler att välja att åka kollektivt. På kommunal nivå vill Kerstin Åkesson se överenskommelser mellan kommunerna i KAK och VL för att hitta ett prisvärt sätt för främst våra unga att ta sig mellan de tre kommunerna. Det är inte rimligt att alla verksamheter ska finnas i alla tre kommunerna men tillsammans bör vi kunna erbjuda det mesta. Ska vi samarbeta på detta sätt kräver det att våra invånare har lättare att ta sig mellan städerna.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: