Billigare kollektivtrafik

Att leva klimatsmart ska vara enkelt och billigt. Miljöpartiet vill därför införa en kollektivtrafikbonus och sänka taxorna i kollektivtrafiken. Miljöpartiet vill nationellt skjuta till nära 50 miljoner kronor till Västmanland för att kunna genomföra de här satsningarna.

Miljöpartiet föreslår en modell som innebär att en anställd som får kollektivtrafikkort av sin arbetsgivare endast behöver betala förmånsskatt på halva kortets värde. Detta innebär för en genomsnittspendlare en besparing på ca 1400 kr per år.

Miljöpartiet föreslår också en satsning för att kunna göra biljettpriset 30 procent billigare jämfört med idag, fördelat på ungdomar, studenter och pensionärer. Fördelning och storleksordning på en taxesänkning avgörs av länets kollektivtrafikmyndighet.

- Genom den här satsningen kan vi premiera alla dem som redan idag åker kollektivt och uppmuntra fler att lämna bilen hemma eller på pendelparkeringen och ta tåget eller bussen till jobbet, säger Andreas Porswald, landstingskandidat för Miljöpartiet. Det här är ett bra komplement till vårt arbete med att bygga ut kollektivtrafiken och ha tätare turer.

I Västerås har Miljöpartiet lagt förslag om att bussresor ska vara gratis upp till 19 år, och att studenter ska en lägre taxa.

- Tillsammans med våra lokala satsningar blir detta en kraftfull förbättring av kollektivtrafiken i Västerås, säger Marléne Tamlin. Vi vill ju också utöka servicelinjerna så att de går oftare och på kvällarna.

Mer information:

Andreas Porswald, tel: 070 758 78 95

Marléne Tamlin, tel: 076 567 06 35

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: