MP Västmanland har valt ny styrelse

Den 28 mars hölls MP Västmanland årsmöte där vi bland annat valde en ny styrelse.

Den 28 mars hade MP Västmanland distrikstårsmöte. Den här gången kördes mötet för första gången helt digitalt. Det funkade alldeles utmärkt tack vare att vi som mötesordfördande hade nöjet att ha tillgång till Marléne Tamlin från Skultuna i Västerås som precis klivit av posten som sammankallande för Partistyrelsen på riksnivå. Hon har under sina år i partistyrelsen stor vana av digitala möten så vi var väldigt glada när hon med kort varsel tackade ja att ordföra detta årsmöte.

Mötet tog del av verksamhetsberättelse och ekonomiska redovisning för 2019 och gav ansvarsfrihet till styrelsen. Verksamhetsplan och budget tog beslut om på höststämman 2019. Mötet biföll även en motion från Hanna Dönsberg om att ge styrelsen i uppdrag att under året bjuda in medlemmar att arbeta fram lättläst kampanjmaterial av MP Västmanlands kortfattade version av regionpolitiskt program som vi gick till val på hösten 2018. 

En ny styrelse valdes också som nu består av: Pernilla Rinsell och Peter Östevik som ordföranden, ledamöter Peter Ristikartano, Jan Babar, Martina Jarnuszak och Caroline Närhi.

Avtackades för sitt arbete i styrelsen gjordes Christina Eljansbo, Amanda Jakobsson och Anna Betz Mark med en gåva till Läkare utan gränser.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: