Regionalpolitiska programmet klart

Nu kan du läsa vårt regionalpolitiska program. Under de närmaste åren kommer MP Västmanland särskilt att jobba för att Landstinget och Västmanland är: hälsofrämjande, klimatsmart, resurseffektivt och jämställt.

Här finns länkar till vårt handlingsprogram för kommande mandatperiod.

Regionalpolitiskt program 2014-18

Kort version av regionalpolitiska programmet 2014-18

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: