Största biståndsbudgeten någonsin

I lördags, 16 september, presenterade regeringen den största biståndsbudgeten någonsin för Sverige.

Biståndet behövs nu mer än någonsin. Just nu pågår den mest omfattande humanitära krisen sedan FN bildades. Runt om i världen behöver 135 miljoner människor humanitär hjälp idag. Samtidigt ser vi hur klimatförändringarna drabbar de fattigaste i form av torka, översvämningar och fler naturkatastrofer. Förtrycket mot kvinnor och flickor fortsätter, och utrymmet för mänskliga rättigheter och demokrati krymper på många håll.

I lördags presenterade regeringen den största biståndsbudgeten någonsin för Sverige. Biståndsramen höjs med 500 miljoner kronor med syfte att öka biståndets andel av bruttonationalinkomsten (BNI) från 0,99 procent till 1 procent. Samtidigt beräknas de avräkningsbara kostnaderna 2018 för asylmottagande minska från 8,1 miljarder kronor i budgetpropositionen för 2017 till 2,8 miljarder kronor, vilket innebär den lägsta andelen av biståndsramen på tio år.

Den ökade budgeten, som bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet, kommer att kunna användas för att möta några av vår tids största globala utmaningar:

- Den humanitära krisen. Det handlar om akut nödhjälp för världens mest utsatta människor i form av rent vatten, mat, mediciner, tält och andra förnödenheter.

- Bistånd till samarbetsländerna. Stöd bland annat till länder som befinner sig i en konflikt- eller postkonfliktsituation.

- Multilateralt bistånd. Ökat stöd till organisationer som jobbar med fattigdomsbekämpning. Insatser som ger förnybar energi, energieffektivisering, och klimatanpassat jordbruk.

- Hållbar utveckling. Insatser för att stärka ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

- Hållbar fred, mänskliga rättigheter, demokrati och rättstatens principer. Utan fred blir det ingen utveckling. Därför ökas stödet till freds- och statsbyggande med fokus stater i konflikt- eller postkonfliktsituation, samt stödet för att stärka demokrati och mänskliga rättigheter.

- Forskning, kapacitetsutveckling för stöd till Agenda 2030 och civilsamhället. Civilsamhället spelar en avgörande roll i utvecklingssamarbetet, inte minst i länder där ett stat-till-stat-samarbete inte är möjligt.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: