Kandidater 2022

Kandidater 2022

Toppkandidater till regionfullmäktige


Bild: Marléne Tamlin och Peter Ristikartano.

Duon Peter Ristikartano och Marléne Tamlin är våra två toppkandidater till regionfullmäktige i Västmanland. Tillsammans skapar Peter och Marléne ett tryggare och friskare samhälle!

Peter Ristikartano är gruppledare för Miljöpartiet i Hallstahammar och arbetar till vardags som ekonom och projektledare på IT-avdelningen för kommunerna i Västra Mälardalen. Peters hjärtefråga att förbättra förlossningsvården i Västmanland. Peter är vårt första namn till regionfullmäktige i Västmanland.

Marléne Tamlin är ekologisk ekonom och barnboksförfattare. Hon brinner bland annat för att skapa ett barnvänligare Västmanland. Hon är vårt andra namn till regionfullmäktige.

Toppkandidater riksdagen


Bild: Marléne Tamlin och Johannes Wretljung Persson

Duon Marléne Tamlin och Johannes Wretljung Persson är våra två toppkandidater till Sveriges riksdag. Tillsammans vill Marléne och Johannes skapa en grönare och skönare framtid!

Marléne är vårt första namn till riksdagen.

Johannes arbetar som processledare för Samhällskontraktet på Mälardalens universitetet. Hans hjärtefråga är att förbättra tågtrafiken i landet. Johannes är vårt andra namn till riksdagen.

 

Övriga kandidater till regionfullmäktige

Plats 3: Rebecka Dejby


Bild: Rebecka Dejby

Rebecka Dejby är ordförande för Miljöpartiet i Västerås och arbetar till vardags som läkare. Hon vill att region Västmanland ska bli en mer hållbar region, som tar hand om sina medarbetare och säkerställer bra vård när det behövs.

 

Plats 4: Håkan Wretljung


Bild: Håkan Wretljung

Håkan Wretljung sitter i Fastighetsnämnden och Överförmyndarnämnden. Han är intresserad av kulturens roll i samhället, där den regionala politikens uppgift är att ge kulturlivet möjligheter att utvecklas självständigt i hela Västmanland.

 

Plats 5: Caroline Närhi


Bild: Caroline Närhi

Caroline Närhi arbetar som SFI-lärare på Västerås folkhögskola. Hennes hjärtefråga är jämställdhet och kvinnors rätt till god vård. Caroline tycker inte att jämställdheten har gått för långt!

Plats 6:  Daniel Wedin


Bild: Daniel Wedin

Daniel Wedin arbetar som säkerhetssamordnare på Region Västmanland. Daniels hjärtefråga är upprustningen av Region Västmanlands totalförsvar. Daniel är vår sjätte kandidat till regionfullmäktige i Västmanland.

Filmer på våra kandidater

Marléne Tamlin – toppkandidat till regionfullmäktige och riksdagen

Peter Ristikartano – toppkandidat till regionfullmäktige

Johannes Wretljung Persson – toppkandidat till riksdagen

Caroline Närhi – kandidat till regionfullmäktige

Daniel Wedin – kandidat till regionfullmäktige

Valsedlar

Valsedel till regionfullmäktige

Valsedel till riksdagen