Klimatomställning

Lyssna

Att hejda klimatförändringarna är en av våra största och mest akuta miljöutmaningar. Vi vill att Region Västmanland arbetar för att ha klimatsmart mat, energieffektiva lokaler och fossilfria bilar och fordon. Regionen ska också som regional aktör bidra till att ställa om Västmanland till en klimatneutral region. Detta handlar t.ex. om att genom näringslivsutveckling styra mot en tydlig prioritering av klimatsmart teknologi och regional samverkan kring EU-stöd för klimatarbete.

Fördjupning i ämnet Klimat

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: