Hållbart resande

Lyssna

Det måste vara enkelt och trevligt att åka kollektivt. Det finns mycket kvar att göra för att kollektivtrafiken ska upplevas som ett förstahandsalternativ för alla. En omställning av trafiksystemet är nödvändig om vi ska hejda klimatförändringarna, därför vill vi införa ett systematiskt arbetssätt för ändring av resebeteendet i Västmanland, så kallad mobility management.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till hållbart resande