Kultur för alla

Kultur är viktig för länets attraktionskraft, både som egenvärde och besöksmål. En grön kulturpolitik handlar till stor del om att föra kulturen närmare människor, att kulturen blir en del av det offentliga rummet och att trösklarna till aktivt kulturutövande/ kulturkonsumtion minimeras. Kultur ska väcka lust och livsglädje.

Miljöpartiet vill

  • Att barn och unga i hela regionen får del av de regionala kultursatsningarna.
  • Att det skall bli lättare att resa med kollektiva färdmedel till kulturaktiviteter och kulturarenor i regionen.
  • Att det finns tekniska hjälpmedel på de olika kulturarenor som gör evenemanget tillgängligt för människor med olika funktionsnedsättningar.

Landstinget är huvudman för länsmuseet och tillsammans med Västerås stad huvudman för Västmanlandsmusiken och Västmanlands teater.

Varje individ måste ha tillgång till kultur både som utövare och konsument. I ett grönt samhälle finns gott om mötesplatser, i alla delar av länet. Västmanlands teater ska vara öppen för fria teatergrupper med en “öppen scen”. Kultur inom vård och omsorg har visat sig vara viktigt för tillfrisknande. Här kan sjukhusbiblioteken som kulturbärare få en ny, utvecklad roll.

Vi vill utveckla kulturen i hela länet och kulturplanen är viktig att i samråd med kommunerna vidareutveckla. Vi vill se ett högkvalitativt kulturutbud som når alla länets invånare, oavsett bakgrund, kön, ålder, sexuell inriktning, utbildning eller hemort. Kulturen ska marknadsföras väl.

Vi värnar särskilt barnens rätt att vara aktiva utövare i kulturlivet genom att stödja samt locka barn och ungdomar till regionens kulturella aktiviteter. Unga är kreativa och har en skapande kraft. De är lika viktiga som professionella kulturutövare inom teater eller musik.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: