Natur- och kulturmiljö

Att fritt ströva i ett vackert naturlandskap, åtnjuta lokala maträtter eller besöka historiska platser kan ge oförglömliga erfarenheter och minnen för livet. Genom vår rika natur och vårt unika historie- och kulturarv har vi i Västmanland goda möjligheter att utveckla kulturturism och ekoturism.

Miljöpartiet vill

  • Fördubbla antalet turistanläggningar som är godkända ekoturistarrangörer.
  • Att ekoturism lyfts fram som en strategisk näring i Länsplan.

Hållbar turism är en näring med stora utvecklingsmöjligheter i regionen. Det fina med ekoturismen är att den ökar förståelsen för vår natur, har en låg miljöpåverkan och gynnar den lokala näringen och regionen. Det är dags att skapa en regional helhetssyn kring ekoturism. Västmanland skulle kunna fördubbla antalet turistanläggningar som är godkända ekoturistarrangörer. Vi tycker det är viktigt att satsa på cykelturism genom till exempel upprustning och utveckling av cykelleder. Även vandringsleder är en viktig del i ekoturismens utveckling.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: