Livsmiljön påverkar vår hälsa

Vi lever idag i ett samhälle där miljöpåverkan är en del av det dagliga livet. Det handlar bland annat om luftföroreningar från trafik och industri, och farliga kemiska ämnen som vi hittar i t.ex. bekämpningsmedel, flamskyddsmedel i möbler, plasttillsatser och byggvaror. Det är inte bara djur och natur som far illa, även människors hälsa påverkas. Vi vet idag att miljöfaktorer bland annat leder till cancer och astma samt påverkar fortplantning och immunförsvar.

Landstinget behöver därför vidta ytterligare åtgärder för att kraftigt minska exponeringen av farliga kemiska ämnen mot människor, djur och natur. Som en del av detta behöver både arbetet med att minimera föreskrivning av miljöskadliga mediciner och utfasning av miljöskadliga och hormonstörande ämnen intensifieras.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: