Ett resurseffektivt landsting

Landstingets ska bidra till en grön samhällsomställning och i alla sina verksamheter sträva efter resurseffektivitet och hållbarhet. Detta gäller såväl användande av råvaror och produkter, som personella resurser och pengar. Landstinget Västmanland ska utgöra ett föredöme och vara ett gott exempel i miljöarbetet.

Det ligger ingen motsättning i att ge god vård och att göra det på ett resurseffektivt och långsiktigt hållbart sätt. Att använda resurser klokt är tvärtom en del av vad god vård innebär. Miljömedvetenhet innebär god hushållning av resurser, vilket leder till minskade kostnader för landstingets verksamheter. Landstinget ska vara miljöcertifierat. Landstinget ska också verka för att verksamheter som finansieras av landstinget arbetar för att minska sin miljöpåverkan.

Miljöpartiet har varit pådrivande för att landstingets miljöarbete har utvecklats de senast åren, men arbetet måste fortsätta. Det är särskilt viktigt att landstinget blir ännu bättre på att följa försiktighetsprincipen, hushålla med resurser, byta ut produkter mot miljöbättre varianter och övervaka miljöfarliga verksamheter. Vi vill att miljöprogrammet utvärderas och vidareutvecklas. För att miljöarbetet ska kunna utvecklas vidare och verkligen integreras i landstingets verksamheter vill vi se ett samlat ansvar för miljöfrågorna inom koncernledningen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: