Närsjukvård

 

Det ska finnas tillgång till vård i hela länet med sjukhus i Köping, Sala, Fagersta och Västerås. Vi vill ha kvar en akutmottagning i Köping. Vilket vårdutbud som erbjuds vid sjukhusen kan behöva ses över för att vårdresurserna ska användas på bästa sätt. Vi vill t.ex. se att det finns möjlighet till direktinläggning (utan besök på akuten i Västerås), sk närvårdsplatser, på alla sjukhus i länet. Patienter ska inte alltid behöva åka till sjukhuset i Västerås, ibland kan läkare åka till ”närsjukhusen” istället. Det ska finnas möjlighet att få lättare akuta skador åtgärdade vid närsjukhusen, t ex få ett sår ihopsytt.

För att svårt sjuka ska få bästa möjliga specialistvård ser vi behov av större samordning av specialistvård både i regionen och nationellt.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: