Organisation och drift

Miljöpartiet vill

  • Höja landstingets kompetens inom upphandling.
  • Utöka kvalitetsgranskningen av vårdverksamheter.
  • Utvärdera avtalet för driften av Bergslagssjukhuset, för ställningstagande om nytt avtal.

Vården ska vara offentligt finansierad. Skattepengarna ska användas för det de är avsedda för. Vi vill att vård ska drivas utan vinstsyfte. Idag medför lagstiftningen begränsningar i den här frågan, men vi kommer att arbeta för att bolag som driver vård åt landstinget skall ha inskrivet i sin bolagsordning att deras huvuduppdrag är att driva vård, inte att generera vinst, och att eventuell vinst ska återinvesteras i verksamheten. Meddelarskydd och öppenhet gällande bolagets ekonomi ska vara ett krav i avtalen.

Miljöpartiet ser gärna att idéburna organisationer driver verksamheter inom landstinget Västmanland och vi  vill stärka deras möjlighet att lägga anbud vid upphandling. Fler olika arbetsgivare ger möjlighet till utveckling på olika sätt.

När vård, som idag, utförs av olika huvudmän (både offentliga och privata vårdgivare) ökar behovet av tydliga krav vid upphandling och i avtal. Också kraven på uppföljning och revision ökar. Landstinget måste ha hög kompetens både i fråga om upphandling av tjänster och revision av verksamheten.

Vi vill ha en sammanhållen specialistvård, vilket innebär att vi säger nej till LOV, dvs fri etableringsrätt, i specialistvården. Detta hindrar inte att landstinget kan köpa in vård av andra vårdgivare vid behov.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: