Klimat

I Miljöpartiet tar vi klimatförändringarna på allvar. Det är en överlevnadsfråga.

I Västmanland ska du kunna lita på att Regionens verksamheter bidrar till att minska negativ klimat- och miljöpåverkan. Det sk vara lätt att leva klimatsmart i Västmanland. Vår inriktning är att Region Västmanlands verksamheter också ska nå FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Regionen ska även bidra till en grön samhällsomstänning och vara ett föredome i miljöarbetet.

Miljöpartiet vill

  • Bygga ut kollektivtrafiken. Det ska vara bekvämt, snabbt, enkelt och fossilfritt att resa i länet.
  • Bygga ut cykelbanor i Västmanland.
  • Alla ska ha hög tillgänglighet till snabb uppkoppling – digitala möten ska vara ett självklart alternativ till resa.
  • Ha förnybar energi Region Västmanlands verksamheter.
  • Verka för att utveckla cirkulära materialflöden – material ska återanvändas istället för att slängas.
  • Verka för att utveckla förnyelsebara bränslen i länet.

 

Nyheter på Klimat

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter