Miljö & hälsa

Miljö & hälsa

Att ge vård ska inte påverka miljö eller hälsa negativt, varken globalt eller lokalt.

Att välja energikällor och materiel som är både ekologiskt och socialt hållbara ger istället förutsättningar för både god vård och god ekonomi.

Hållbar vård innebär också att hälso- och sjukvården ska genomsyras av en helhetssyn på människan, och inte bara behandla symptom. Där patientens livssituation vägs in och mötet i vården lyfter fram det friska och främjar hälsa. Vård ska inte medföra att patienter fastnar i ett läkemedelsberoende. 

Miljöpartiet vill

  • Ställa höga miljökrav och sociala krav på produkter och tjänster.
  • Fasa ut hormonstörande ämnen och minimera användningen av av mikroplaster.
  • Att Region Västmanland ska ha minst 60 procent ekologisk patientmat till år 2022.
  • Att Regionens pensionspengar ska placeras miljömässigt och socialt hållbart.
  • Att vården ska vara hälsofrämjande och se hela människan.
  • Att Regionen minskar antibiotikaanvändningen.

Nyheter på Miljö & hälsa

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter