Psykisk hälsa

Psykisk hälsa

För att bryta utvecklingen med ökande psykisk ohälsa krävs långsiktiga och hälsofrämjande insatser.
När man mår dåligt ska vården kunna bedöma, utreda och hjälpa inom rimlig tid. Hälso- och sjukvård, skola, arbetsgivare och andra aktörer ska samverka för att förebygga ohälsa och främja hälsa. Eftersom psykisk ohälsa är en av vår tids folksjukdomar, behöver mer resurser och forskning inriktas på att främja hälsa och hindra uppkomsten av psykisk ohälsa. Som en del i detta är vi öppna för att utveckla och pröva evidensbaserade insatser för att stärka den ekonomiska grundtryggheten. Ett preventivt arbete ger både hälsovinster för människor och minskar kostnaderna för samhället på sikt.

Miljöpartiet vill

  • Ha ett nära samarbete mellan vård och skola för barn och ungas hälsa.
  • Ha resurser till tidiga insatser vid psykisk ohälsa.
  • Ha riktade satsningar till utsatta grupper.
  • Satsa på fysisk aktivitet.
  • Minska läkemedelsberoendet.

Nyheter på Psykisk hälsa

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter